Cribratge de preeclàmpsia al primer trimestre de l'embaràs

Cribratge de preeclàmpsia al primer trimestre de l’embaràs

Prevenint complicacions per a la mare i el nadó

La preeclàmpsia és una malaltia que afecta entre el 2% i el 8% dels embarassos, i que es caracteritza per hipertensió arterial i, en casos greus, per la presència de proteïna a l’orina després de la setmana 20 d’embaràs. Pot provocar complicacions greus tant per a la mare com per al nadó, com ara parts prematurs, restricció del creixement fetal, eclàmpsia i síndrome HELLP.

En els últims anys, s’han realitzat avenços significatius en el cribratge de la preeclàmpsia, permetent identificar dones amb major risc de desenvolupar la malaltia a les primeres etapes de l’embaràs. El cribratge del primer trimestre per a la preeclàmpsia combina diversos factors per avaluar el risc individual de cada dona:

1. Història clínica:

 • Antecedents de preeclàmpsia en embarassos anteriors
 • Hipertensió arterial prèvia o gestacional
 • Diabetis pregestacional o gestacional
 • Malalties renals o autoimmunes
 • Embaràs múltiple

2. Característiques maternes:

 • Edat materna (major de 35 anys)
 • Primera gestació
 • Ètnia (certes ètnies tenen un major risc)
 • Índex de massa corporal elevat (IMC)

3. Anàlisis de sang:

 • Nivell de proteïna plasmàtica A associada a l’embaràs (PAPP-A)
 • Nivell de factor de creixement placentari (PlGF)
 • Presència o absència de Doppler uterí anormal

4. Ecografia:

 • Valoració de les artèries uterines per Doppler

En combinar aquests factors, els professionals mèdics poden calcular un risc individual de preeclàmpsia per a cada dona. Les dones amb un risc elevat poden rebre un seguiment més proper i, en alguns casos, se’ls pot recomanar tractament preventiu amb aspirina a dosis baixes, a partir de la setmana 12 d’embaràs.

Beneficis del cribratge del primer trimestre per a la preeclàmpsia:
 • Identificació precoç de dones amb risc: Permet iniciar un seguiment més proper i implementar mesures preventives a temps.
 • Reducció del risc de complicacions: Pot ajudar a disminuir la incidència de preeclàmpsia severa, parts prematurs i altres complicacions.
 • Millora dels resultats materns i fetals: Contribueix a un embaràs més saludable tant per a la mare com per al nadó.
 • Optimització dels recursos sanitaris: Permet enfocar els recursos mèdics en les dones amb major risc.

Si estàs embarassada, és important que consultis amb el teu metge sobre el cribratge de la preeclàmpsia al primer trimestre. Aquesta prova pot ser una eina valuosa per a identificar el teu risc individual i prendre mesures preventives per a un embaràs més segur.

Recorda: La informació proporcionada aquí no substitueix l’assessorament mèdic professional. Consulta sempre amb el teu metge o llevadora per a obtenir un diagnòstic i un pla de tractament adequats.