A la nostra clínica, oferim serveis especialitzats en patologia mamària per a la detecció, diagnosi i tractament de malalties de la mama.

El nostre equip de professionals està compromès a proporcionar una atenció integral i personalitzada, utilitzant les tècniques més avançades per a assegurar la salut i el benestar de les nostres pacients.

Serveis de Reproducció que Oferim:

1. Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama:

Realitzem proves de detecció precoç com mamografies, ecografies mamàries i ressonàncies magnètiques per a identificar el càncer de mama en les seves etapes inicials, quan és més tractable.

;

2. Biòpsia Mamària:

Oferim diversos tipus de biòpsies mamàries, incloent-hi biòpsia amb agulla fina, biòpsia amb agulla gruixuda i biòpsia quirúrgica, per a obtenir mostres de teixit mamari i realitzar un diagnòstic precís.

;

3. Avaluació i Tractament de Lesions Benignes:

Proporcionem avaluació i tractament de lesions mamàries benignes com quists, fibroadenomes i mastitis, oferint opcions terapèutiques adequades per a cada cas.

4. Tractament del Càncer de Mama:

El nostre equip multidisciplinari treballa conjuntament per a oferir tractaments personalitzats per al càncer de mama, incloent-hi cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia i teràpies hormonals. Treballem amb les pacients per a desenvolupar el millor pla de tractament possible.

;

5. Cirurgia Conservadora de la Mama:

Realitzem cirurgia conservadora de la mama, com la tumorectomia, per a eliminar tumors mentre es preserva la major part possible del teixit mamari sa.

;

6. Mastectomia:

En casos necessaris, oferim mastectomies parcials o totals, amb l'opció de reconstrucció mamària immediata o diferida per a millorar la qualitat de vida de les pacients.

7. Reconstrucció Mamària:

Proporcionem opcions de reconstrucció mamària per a aquelles pacients que han de sotmetre's a una mastectomia, utilitzant tècniques de reconstrucció amb teixit propi o implants per a restaurar l'aparença de la mama.

;

8. Suport Psicològic:

Oferim suport psicològic per a ajudar les pacients a gestionar les emocions i l'estrès associats amb les malalties de la mama, incloent-hi el diagnòstic i el tractament del càncer de mama.

;

9. Seguiment i Control Post-Tractament:

Proporcionem un seguiment regular després del tractament per a monitoritzar la recuperació, detectar possibles recurrències i gestionar qualsevol efecte secundari a llarg termini del tractament.

;

10. Educació i Prevenció:

Oferim programes d'educació i prevenció per a conscienciar sobre la importància de la detecció precoç, els autoexàmens mamàries i els factors de risc associats amb les malalties de la mama.

El nostre objectiu és oferir-te una atenció completa i compassiva, garantint que rebis el millor tractament possible per a la teva salut mamària.

Estem aquí per a acompanyar-te en cada pas del camí, des del diagnòstic inicial fins a la recuperació completa. Contacta amb nosaltres per a programar una consulta i obtenir més informació sobre els nostres serveis de patologia mamària. Estem aquí per a ajudar-te a cuidar la teva salut.